De Vlinderboom

kleuter- en lagere school

Schoolreglement

Hier vind je het schoolreglement van onze school. In dit schoolreglement leggen we uit hoe onze school werkt. Je vindt er informatie over je rechten en plichten. Dit schoolreglement is een belangrijk document. Je moet ermee akkoord gaan en het reglement ondertekenen. Pas daarna kan je kind starten in onze school.