De Vlinderboom

kleuter- en lagere school

Schoolreglement

Ons schoolreglement is een aanvulling op het algemene schoolreglement van het kleuter- en lager onderwijs. Hier vind je het algemene schoolreglement van het kleuteronderwijs en van het lager onderwijs!