De Vlinderboom

stedelijk basisonderwijs

Schoolteam

We staan elke dag met veel warmte klaar voor onze leerlingen en hun ouders. Per leerjaar werken we in miniteams met parallelcollega’s en een zorgleerkracht. We overleggen regelmatig, bewaken de kwaliteit en ondersteunen elkaar in de zorg voor de kinderen. We vinden het belangrijk om samen te werken en onze verschillende expertises te benutten.