De Vlinderboom

kleuter- en lagere school

Toegankelijkheid van de school tijdens de werken

De parkweg, gelegen achter het voormalige koetshuis en tussen de Smetsstraat en de De Brierstraat, zal bij de start van fase 1 ingericht worden als werf- en stockagezone voor de aannemer (groene zone op bovenstaande plan). In deze zone krijgt de aannemer de toestemming om werfketen te plaatsen, te parkeren en bouwmaterialen te stockeren.

De parkingang aan de Smetsstraat zal tijdens de werken (dus minimaal 2 jaar) uitsluitend dienst doen als werfingang en om veiligheidsreden afgesloten worden voor het publiek. Dit betekent dat de school tijdelijk niet meer te bereiken zal zijn via de Smetsstraat. Deze keuze heeft trouwens ook gevolgen voor de toegang van de schoolsite. De toegang aan het sanitaire blok – tussen gebouwen Vlinder 2 en Vlinder 3 – geeft uit op de werfzone en zal gedurdende werken niet gebruikt kunnen worden. Dit betekent dat de school tijdens de werken enkel via de poorten aan het Versmissen paviljoen bereikbaar zal zijn.

Het werfverkeer in de De Briersstraat zal tot een minimum beperkt blijven. De Groendienst heeft toestemming gegeven om tijdens fase 1 (en enkel tijdens fase 1) in het park (ter hoogte van het te renoveren L-vormige gebouw) een zone af te bakenen voor de plaatsing van afvalcontainers (blauwe zone op plan). In het begin van fase 1 (bij de uitvoering van de afbraakwerken) kan er af een toe een vrachtwagen in de straat rijden om deze container te plaatsen en op te halen. Dit zal uiteraard gebeuren voor de drukke momenten in het park en zonder veiligheidsrisico. Voor de rest zal het werfverkeer dus via de Smetsstraat verlopen.

Bij de uitvoering van de speelplaatsrenovatie in 2019 waren er in de De Brierstraat aanhoudende problemen (dit ondanks communicatie van de school) met dubbelparkerende ouders die hun kinderen kwamen afzetten en ophalen. Om dergelijke problemen tijdens de komende werken te vermijden, heeft het Stedelijk Onderwijs ondertussen een traject opgestart met de buurtregisseur en districten. Wij willen dan ook nog eens uitdrukkelijk vragen om niet meer met de wagen in de De Brierstraat te rijden en bijvoorbeeld uit te wijken naar de Van Noten Straat. Daar kan er gemakkelijk en zonder hinder voor de buren even gestopt worden om kinderen af te zetten of op te halen. Om de bewoners van de De Brierstraat te ontlasten tijdens de werken zullen er sowieso tijdelijke maatregelen getroffen worden om er voor te zorgen dat er met de wagen moeilijker in De Brierstraat kan gereden en niet meer dubbel geparkeerd kan worden.