De Vlinderboom

kleuter- en lagere school

Visie

De Vlinderboom is een basisschool in het hartje van het Te Boelaerpark. De drie gebouwen  van onze school liggen vlak naast elkaar in het groen. In de RUPS spelen en leren de kleuters. In de COCON werken en leren de kinderen van het 1ste tot en met het 3de leerjaar. In de VLINDER strekken de grotere leerlingen hun vleugels uit: klaar om de wereld te ontdekken.

In de Vlinderboom heeft iedereen ‘een hart voor kinderen’. We willen dat kinderen zich goed voelen op school en dat doen we met peter- en meterschap, buddy’s, CODO’s nestje (CODO = cool down) en een ‘groene’ leerkracht die extra aandacht heeft voor de probleempjes en zorgen van de kinderen. We vangen onze kinderen op in een positieve vertrouwelijke sfeer en hebben extra aandacht voor de ontwikkeling van hun gevoelens. Onze klassen zijn een veilige en gezellige omgeving, waar elk kind zich goed voelt.

We hebben respect voor alle culturen en etnische achtergronden en elk stadium van ontwikkeling van het kind. In de Vlinderboom ontdekken de kinderen de kracht van verscheidenheid. In de levensbeschouwelijke vakken is er extra aandacht voor die diversiteit.

Onze school hecht heel veel belang aan duidelijke communicatie naar ouders en kinderen. We luisteren naar de ouders en geven hen de kans om met de school samen te werken. De school staat open voor nieuwe ideeën en tips. Het schoolteam ziet de ouders en de leerlingenraad als zeer belangrijke partners. Betrokken en actieve ouders maken de Vlinderboom mee tot een actieve school. Omdat we ons papierverbruik willen beperken, communiceren we liefst via de agenda, website, mail of contactmomenten.

De Vlinderboom is een creatieve en milieubewuste maar vooral een gevoelsvolle school: kinderen kunnen midden in het groen samen opgroeien tot wereldburgers.

We leggen extra nadruk op respect voor de natuur en het milieu. De kinderen leren hun omgeving ontdekken en respecteren met projecten zoals Milieuzorg op School (MOS), het drinkwaterproject, de schooltuin, afvalstraatjes om sorteren te stimuleren, … .

De Vlinderboom werkt samen met musea, theaters en bibliotheken om de kinderen op een prettige manier te laten kennismaken met kunst en cultuur. Op een speelse manier ontdekken ze zo wie ze zijn en wat ze kunnen met hun eigen creativiteit.

Daarnaast besteedt onze school ook veel aandacht aan veiligheid en mobiliteit, en aan gezondheid. Want ook de Vlinderboom weet dat een gezonde geest thuishoort in een gezond lichaam.

Het hele schoolteam werkt samen om per leerjaar de juiste doelen te bereiken, en de kinderen te laten ontwikkelen in de loop van de jaren.

De Vlinderboom biedt een zeer brede leeromgeving, met aandacht voor creativiteit in probleemoplossend denken, leren en doen. We geven de kinderen vooral ruimte om te leren van en met elkaars ervaringen. Vanaf de tweede kleuterklas bieden wij taalinitiatie Frans aan.

We besteden uitgebreid aandacht aan leerzorg; binnen de gewone klaswerking krijgen leerlingen extra ondersteuning die beantwoordt aan hun noden. Kleuters die hulp nodig hebben om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen, kunnen terecht in de egelklas. Voor leerlingen van de lagere school die extra prikkels nodig hebben omdat ze sneller vooruitgaan, is er de vlinderklas.

In de loop van de basisschool werken we voortdurend aan ‘Leren leren’ als voorbereiding op hun evolutie tot een zelfstandig individu. Tevens werken we actief aan sociale vaardigheden. De organisatie van weekverblijven geeft de kinderen extra kansen om een aantal noodzakelijke sociale vaardigheden te oefenen.  Duidelijke afspraken met elkaar staan hierbij centraal.

Het hele schoolteam van De Vlinderboom werkt hard om deze visie te verwezenlijken en wil zo de uitdagingen aangaan van het hedendaags onderwijs zoals kwaliteitszorg, competentiegericht leren en diversiteit.