De Vlinderboom

kleuter- en lagere school

Visie

Onze school vertrekt vanuit de troeven die in de schoolomgeving aanwezig zijn. 
In het hart van het Te Boelaerpark spreiden onze leerlingen hun vleugels en krijgen de mogelijkheid om ontdekkend aan de slag te gaan doorheen de verschillende leerjaren. 
We versterken onze dagelijkse werking met drie kernwaarden die we centraal zetten:  
respect, verantwoordelijkheid en veiligheid zitten verweven in elk stadium van ontwikkeling met een streven naar positief welbevinden van elk kind.
De ontwikkeling van een kind is een steeds veranderend proces. 
Met deze gedachte voor ogen bieden we een brede leeromgeving met aandacht voor creativiteit en probleemoplossend denken.
We zetten in op talenten van kinderen en bouwen aan een hechte groep waarin ze fijn samenwerken en leren van elkaar.

School maken we immers samen. 
Betrokkenheid en transparante communicatie zijn bouwstenen van een actieve school. 
Hierin streeft het schoolteam samen met leerlingen en ouders naar kwaliteitsvol onderwijs met een competentiegerichte insteek.
Diversiteit in al haar aspecten loopt als een rode draad door onze school.
 

Al deze processen werken samen aan de ontwikkeling van uw kind, om van kleine rups uit te groeien tot een sterk gevleugelde vlinder, die als actieve burger mee kan bouwen aan onze samenleving.