De Vlinderboom

kleuter- en lagere school

Visie Cocon & Vlinder

We willen bij onze leerlingen de attitudes empathie, solidariteit en respect voor verschillen en diversiteit ontwikkelen. Deze attitudes vormen echter de basis om te kunnen vertrouwen in je omgeving en in jezelf. Dit willen we tonen op alle niveaus want we geloven dat als mensen (leerlingen / medewerkers / ouders / partners) vertrouwen krijgen, ze boven zichzelf kunnen uitstijgen en verantwoordelijkheid durven te nemen. 

Het park inspireert ons om naast de brede basis die er gelegd wordt, ook extra aandacht voor gezondheid en milieubewustzijn te hebben. We willen onze kinderen echter doen opgroeien tot solidaire wereldburgers die in eerste instantie goed voor zichzelf zorgen. We hebben daarom aandacht voor zowel de mentale als de fysieke gezondheid. Daarnaast willen we dat onze leerlingen opgroeien tot jongvolwassenen die beseffen dat iedereen een collectieve verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn in de wereld.

Onze unieke locatie in het park vormt een absolute meerwaarde. Op regelmatige basis willen we met de kinderen op ontdekking gaan en genieten van deze leerrijke en rustgevende groene omgeving. Onze troeven zijn de gezonde leerplekken die we vinden in het park, maar ook in onze schooltuin of in de buitenklas op de speelplaats. Op deze manier kunnen we bewegen en leren vaak combineren, wat een gunstig effect heeft op de gezondheid, het plezier en de leerwinst!