De Vlinderboom

kleuter- en lagere school

Werken aan onze school

Stedelijke Basisschool De Vlinderboom bestaat uit de 3 afdelingen:

  • afdeling Rups: 4-stroom kleuterafdeling gevestigd op de site met adres Te Boelaarpark 3;
  • afdeling Cocon: onderbouw (1ste t/m 3de jaar) van een 4-stroom afdeling lager, gevestigd op de site met adres Arthur Matthyslaan 82-86;
  • afdeling Vlinder: bovenbouw (4de t/m 6de jaar) van een 4-stroom afdeling lager, gevestigd op de site met Te Boelaarpark 5.

Er werd in de loop van 2016 vastgesteld dat zowel de speelplaatsen als een aantal gebouwen van de drie afdelingen kampen met de nodige problemen. Dit resulteerde in een meerjarig renovatieplan voor de ganse site.

De speelplaatsen werden omwille van veiligheidsproblemen (struikelgevaar en inbraakproblemen) en beschikbare subsidiemiddelen als eerste aangepakt. In de zomervakantie 2018 werden de speelplaatsen van de afdelingen Rups en Cocon aangepakt (fase 1.1). De speelplaats van de Afdeling Vlinder werd in 2019 heraangelegd (fase 1.2).

In de tweede (huidige) fase zullen de gebouwen van de afdeling Vlinder aangepakt worden. De afdeling telt 3 gebouwen en deze zijn er het slechts aan toe. In de zomervakantie van 2020 (fase 2.1) zal gestart worden met de renovatie van het L-vormige gebouw (gebouw Vlinder 2) aan de De Brierstraat. Volgens de huidige planning zullen deze werken opgeleverd kunnen worden in juni 2021. Aansluitend zal gestart worden met de renovatie van het voormalige koetshuis (gebouw Vlinder 1) en het sanitaire blok (gebouw Vlinder 3). Volgens de huidige planning zullen deze werken opgeleverd kunnen worden in juli 2022.

In een derde en laatste fase zullen de gebouwen van de afdelingen Rups en Cocon worden aangepakt.

Fasering werken en tijdelijke huisvesting

Aangezien het gaat om grote werken, gaf het Stedelijk Onderwijs er de voorkeur aan om de hele school tijdelijk te verhuizen naar een andere locatie. Er werd dan ook lang gezocht naar een gepaste locatie en vele pistes werden onderzocht. Dit bleek echter geen gemakkelijke opdracht.

De enige mogelijkheid die overbleef was de tijdelijke huisvesting van Stedelijke Basisschool Land van Nu (Luchtvaarstraat 57A te 2100 Deurne). Vlak voor de kerstvakantie van 2019 verhuisden zij naar hun nieuwe school en kwamen deze gebouwen leeg te staan. Het gaat hier om grote en moderne lokalen op ongeveer 1 kilometer van Te Boelaerpark (fietsafstand 4 minuten / wandelafstand 15 minuten). Deze locatie is echter te klein voor de hele school. Daarom werd er gekozen voor een gefaseerde uitvoering van de geplande renovatiewerken.

In een eerste fase wordt gebouw Vlinder 2 gerenoveerd. Volgens de huidige planning zullen de werken starten op 3 augustus 2020 en opgeleverd worden op 25 juni 2021. Het ziet er momenteel naar uit dat we deze deadline zullen halen. In de gebouwen Vlinder 1 en Vlinder 3 is het schoolteam volop bezig met de inpak, zodat volgende fase van de werken vlot kan aansluiten.

In een tweede fase zullen de gebouwen Vlinder 1 en Vlinder 3 gerenoveerd worden. Volgens de huidige planning zullen de werken starten op 2 augustus 2021 en opgeleverd worden op 8 juli 2022.

Voor de start van deze tweede fase (en na voltooiing van de eerste fase) verhuizen 2 klassen van het  4de leerjaar naar de mobiele units van de afdeling Cocon. De andere twee klassen van het 4de leerjaar en de vier klassen van het 5de leerjaar zullen verhuizen naar het gerenoveerde gebouw Vlinder 2. Ook de administratieve functies zullen verhuizen ook en zullen naar het gerenoveerde gebouw Vlinder 2.

Hiernaast zullen de vijf klassen van het zesde leerjaar, net als afgelpen schooljaar, verhuizen naar de tijdelijke infrastructuur in de Luchtvaarstraat.

Na de beëindiging van fase 2 zullen alle klassen en administratieve functies verhuizen naar hun definitieve locatie in de gerenoveerde gebouwen Vlinder 1 en Vlinder 2.

Door deze fasering kunnen de klassen van het 4de en 5de leerjaar gedurende de hele periode van de werken in het Te Boelaarpark blijven. Enkel de klassen van het 6de leerjaar zullen voor een periode van twee schooljaren (‘20/’21 en ’21 /22)  hun intrek nemen in de Luchtvaartstraat.  

De leerlingen van de 6de klas volgen tot juni 2022 les in de tijdelijke locatie in de Luchtvaartstraat. De lestijden op deze locatie werden aangepast (09u00 - 15u15) zodat de leerlingen de mogelijkheid hebben om aan te sluiten bij de voorbewaking en de nabewaking in de Vlinder.

Hebt u vragen? We maakten speciaal een emailadres aan voor vragen in verband met de werken: verbouwingenvlinderboom@gmail.com.