De Vlinderboom

stedelijk basisonderwijs

Wij verbouwen

Onze school bestaat uit de 3 afdelingen:

  • afdeling Rups: 4-stroom kleuterafdeling gevestigd op de site met adres Te Boelaarpark 3;
  • afdeling Cocon: onderbouw (1ste t/m 3de jaar) van een 4-stroom afdeling lager, gevestigd op de site met adres Arthur Matthyslaan 82-86;
  • afdeling Vlinder: bovenbouw (4de t/m 6de jaar) van een 4-stroom afdeling lager, gevestigd op de site met Te Boelaarpark 5.

Er werd in de loop van 2016 vastgesteld dat zowel de speelplaatsen als een aantal gebouwen van de drie afdelingen kampen met de nodige problemen. Dit resulteerde in een meerjarig renovatieplan voor de ganse site.

Fase 1

De speelplaatsen werden omwille van veiligheidsproblemen (struikelgevaar en inbraakproblemen) en beschikbare subsidiemiddelen als eerste aangepakt. In de zomervakantie 2018 werden:

  • de speelplaatsen van de afdelingen Rups en Cocon aangepakt (fase 1.1).
  • de speelplaats van de Afdeling Vlinder werd in 2019 heraangelegd (fase 1.2).

Fase 2

In de tweede fase zullen de gebouwen van de afdeling Vlinder aangepakt worden. In de zomervakantie van 2020 (fase 2.1) zal gestart worden met de renovatie van:

  • het L-vormige gebouw (gebouw Vlinder 2) aan de De Brierstraat. Volgens de huidige planning zullen deze werken opgeleverd kunnen worden in juni 2021.
  • het voormalige koetshuis (gebouw Vlinder 1) en het sanitaire blok (gebouw Vlinder 3). Volgens de huidige planning zullen deze werken opgeleverd kunnen worden in juli 2022.

Fase 3

In een derde en laatste fase zullen de gebouwen van de afdelingen Rups en Cocon worden aangepakt.

De leerlingen van de 6de klas volgen tot juni 2022 les in de tijdelijke locatie in de Luchtvaartstraat. De lestijden op deze locatie werden aangepast (09u00 - 15u15) zodat de leerlingen de mogelijkheid hebben om aan te sluiten bij de voorbewaking en de nabewaking in de Vlinder.

Heb je een vraag? We maakten speciaal een emailadres aan voor vragen in verband met de werken: verbouwingenvlinderboom@gmail.com.