De Vlinders

kleuter- en lagere school

Onze visie

Niemand staat alleen

We vinden sociale ontwikkeling en communicatie erg belangrijk in onze school. Sociale vaardigheden en taal openen immers deuren. Op speelse wijze maken we kinderen bewust van zichzelf, van anderen en van hun omgeving. We leren ze hoe te kijken, hoe te luisteren, hoe zich uit te drukken. Groot en klein helpen elkaar als ze samen aan projecten werken. Bovendien spreiden onze leerlingen ook regelmatig hun vleugels uit buiten de schoolmuren, om ook dààr te leren. Elk verhaal én elke ontdekkingsreis telt.  

Ieder kind is tenslotte uniek. Met een doordacht zorgbeleid, onderwijs op maat en de juiste expertise helpen we elk kind zijn eigen weg te vinden en zijn eigen talenten uit te bouwen. Zelfstandig werken wordt aangemoedigd, maar ook samenwerken vinden we zeer belangrijk. Want samen dromen we – en samen worden we groot!

Ecologische gezonde multiculturele school

De Vlinders is een bijzonder gezellige, levendige school in het hartje van een veelzijdige stad. Iedereen voelt zich er thuis. Die stedelijke omgeving zorgt ervoor dat we aandacht hebben voor groen, meer veiligheid en gezonder leven.

Onze leerlingen spelen op de ecologisch verantwoorde speelplaats. Onze lokalen zijn groot, ruim en licht.

In onze school kunnen kinderen zich ontplooien rond belangrijke thema’s gezonde voeding, milieuvriendelijk leven, verkeersveiligheid. We betrekken ook de ouders, buurtorganisaties en externe partners bij onze kleine, dynamische samenleving. Iedereen is welkom om samen met ons school te maken.

Onze kleine, mondige wereldburgers kennen de wereldkaart. We stimuleren onze kinderen om ideeën uit te wisselen. Zo komen ze tot creatieve inzichten. En die zijn onmisbaar om de stad van vandaag en morgen mee vorm te geven.

Deskundige leerkrachten

Onze enthousiaste leerkrachten weten van aanpakken. Zij voelen zich door de stedelijke omgeving van De Vlinders niet beperkt, maar uitgedaagd. Ze zijn flexibel en streven naar vernieuwing.                                

We hebben aandacht voor de noden van alle leerlingen. Onze leerkrachten volgen daarom geregeld een essentiële bijscholing of een workshop. Zo kunnen ze aan aan de slag met vernieuwende onderwijsmethoden. Voorbeelden zijn co-teaching, klasdoorbrekend lesgeven en zogenaamd ‘hoekenwerk’. Bij het laatste voorbeeld krijgen kleine groepjes leerlingen met een eigen onderwerp aparte begeleiding. Op deze manier krijgt ieder kind de kans om, spelenderwijs, zijn eigen talent te ontdekken en te ontplooien.

Creativiteit en muzische vorming

Creativiteit is erg belangrijk voor ons, zowel binnen als buiten de school. Onze leerlingen kunnen dankzij onze leerkrachten dagelijks aan het werk met drama, muziek, beeld en media. We schakelen heel vaak de expertise in van externe kunstenaars via de Academie. Zij coachen onze leerkrachten.

We zetten ook graag de deuren open voor artistieke talenten van buitenaf, voor toneel op school, voor muzieklessen… Wanneer we de schoolmuren verlaten, zijn onze uitstappen vaak muzisch gericht: de ene keer gaan we naar de Filharmonie, de andere keer naar het theater…