De Vlinders

kleuter- en lagere school

Ouders op school

Oudercontact

In september organiseert de school een klassikale infoavond. Tijdens dit moment krijgen ouders informatie over de werking van de school en klas. We maken dan ook de nodige afspraken.

Voor onze kleuters is er een kennismakingsoudercontact in de herfst en een een oudercontact op het einde van het schooljaar.

Vervolgens is er voor de lagere school een oudercontact bij het herfstrapport, het lenterapport en het zomerrapport. Op het moment van het winterrapport hebben we extra aandacht voor kinderen die bijkomende ondersteuning nodig hebben. Hun ouders nodigen we uit voor een gesprek.

Op vraag van de ouders, de leerkrachten en/of het CLB kunnen er altijd tussentijds individuele oudercontacten worden georganiseerd. Het is belangrijk om als ouder aanwezig te zijn tijdens deze momenten. Zo sta je niet voor verrassingen aan het einde van het schooljaar.