De Wereldreiziger

kleuter- en lagere school

Europees Talenlabel

Het Europees Talenlabel is een initiatief van de Europese Commissie ter bevordering van het vreemdetalenonderwijs in de lidstaten van de Europese Unie. Het werd voor het eerst uitgereikt in 1998.

In Vlaanderen wordt het Europees Talenlabel jaarlijks uitgereikt door Epos vzw. Dankzij deze prijzen kan Epos innovatieve initiatieven uit Vlaanderen op het vlak van talen identificeren en extra onder de aandacht brengen. Deze prijzen geven niet alleen erkenning aan hetgeen mensen en organisaties ondernemen rond talen, het is ook de bedoeling dat de genomineerden en de prijswinnaars inspiratie bieden aan iedereen die bezig is met het leren van talen en taaldiversiteit. Onze promotie richt zich dan ook tot beleidsmakers, onderzoekers en mensen uit de praktijk – niet alleen in Vlaanderen maar door het Europese karakter van deze wedstrijd in heel Europa. De criteria om de winnaars te bepalen, werden vastgelegd door de Europese Commissie; Vlaanderen voegde er 3 Vlaamse prioriteiten aan toe.

Meer info vind je op de Europese site van het Europees Talenlabel.

 

Prijsuitreiking 2019: Taaldiversiteit op school omarmen en ondersteunen

Het thema voor 2019 was: ‘Taaldiversiteit op school omarmen en ondersteunen’.

Er zijn dit jaar 4 genomineerde initiatieven:

Stedelijke basisschool De Wereldreiziger – "Thuistalen"

GO! Atheneum Herzele - “Verbindend project tussen OKAN-leerlingen en reguliere leerlingen”

ERASMUSHOGESCHOOL – Meertaligheid als troef voor krachtig onderwijs in de grootstad

PXL – “Meertaligheid als kracht””

Er zijn geldprijzen te winnen (€1000, €600, €300), een trofee en een officieel certificaat, ondertekend door de minister van Onderwijs en Vorming, de Europese Commissaris en de voorzitter van de jury. Bovendien mogen de laureaten het logo van het Europees Talenlabel op hun website, briefpapier… gebruiken met de vermelding ‘laureaat Europees Talenlabel 2019’.

Onze school werd 2de en ontving het Europse Talenlabel en een geldprijs van 600 euro.

Meer informatie?

Renilde Reynders
renilde.reynders@epos-vlaanderen.be

Samenstelling jury

De beoordelingsjury wordt momenteel samengesteld. De beoogde samenstelling:

één vertegenwoordiger per onderwijskoepel
één vertegenwoordiger van de afdeling Horizontaal Beleid van het Departement Onderwijs en Vorming
één vertegenwoordiger van Socius (Steunpunt Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk)
één vertegenwoordiger van AHOVOKS (Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen)
één vertegenwoordiger van de onderwijsinspectie
twee vertegenwoordigers van de lerarenopleiding
één vertegenwoordiger van VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding)
één vertegenwoordiger van het Europees Platform (Nederland)
één jurylid van de selectiecommissie voor het Europees Talenlabel in Nederland
één vertegenwoordiger van Epos vzw