De Wereldreiziger

kleuter- en lagere school

Inschrijven

Jouw kind inschrijven in De Wereldreiziger

Inschrijven voor het volgende schooljaar gebeurt elektronisch via meldjeaan.antwerpen.be
Broers en zussen hebben steeds voorrang.

Wil je echter nog inschrijven voor het lopende schooljaar … neem dan even contact op met de school om een afspraak te maken via het secretariaat.
Dit kan elke schooldag telefonisch op het nummer 03 201 62 70 tussen 9:00 en 12:00 uur.
Je kan ook steeds een afspraak maken via volgend e-mailadres, nl. info@wereldreiziger.eu

Inschrijven kan enkel gebeuren na voorlegging van een officieel document.

Wat meebrengen?

  • brief of e-mail waar de school in staat waar je kan inschrijven
  • identiteitskaart
  • SIS-kaart
  • laatste schoolrapport

Nog vragen?