De Wereldreiziger

kleuter- en lagere school

Missie en Visie

Ben je benieuwd naar waar onze school voor staat? Lees snel verder en ontdek onze visie en onze missie...

blik op de Wereld

 

De Wereldreiziger begeleidt kinderen via sociale vaardigheidstraining en duurzame ontwikkeling. Bovendien hebben we ook aandacht voor actief burgerschap en respect voor ieders eigenheid bij het leerproces. Alle opvoedkundige en didactische handelingen moeten leerlingen ondersteunen. Zo helpen we hen om hun eigen leerproces in handen te nemen. En ook stap voor stap te evolueren. Coöperatieve vaardigheden en zelfstandig werk verhogen de betrokkenheid in de les. Zo ontstaan er echte leerkansen.

De school omarmt de culturen en de thuistalen van onze leerlingen. We koesteren diversiteit en gebruiken het als hefboom om tot leren te komen. De Nederlandse taal verbindt ons. Het schoolteam gelooft in de mogelijkheden van elk kind. De ouders zijn hierbij voor ons onmisbare schakels.

We willen sterke persoonlijkheden ontwikkelen. Dit doen we door verbanden te leggen en door samen te werken met relevante partners. Zij stimuleren zowel binnen als buiten de schoolmuren de ontwikkeling van elke leerling.

Bij De Wereldreiziger ligt de lat hoog. Niet aan de ingang van de school, wel aan de uitgang. Iedereen is welkom, altijd. Niemand blijft zitten en iedereen komt steeds in zijn of haar leeftijdsgroep terecht. We starten met individuele begeleiding als het nodig is. Hierbij staat het welbevinden van het kind centraal.

Het schoolteam meet resultaten, maar het bekijkt vooral de groei van leerlingen. In de eerste plaats om hun eigen handelen te evalueren en bij te sturen. Zo gaat het schoolteam telkens op zoek naar de beste ondersteuning en begeleiding. Het team focust op de toekomst en helpt mee keuzes maken. Onze leerkrachten bereiden de kinderen duurzaam voor op het vervolgonderwijs en een zinvolle rol in de maatschappij.

Elk personeelslid is een gelijkwaardig deel van het zelfsturend team met een hoog beleidsvoerend vermogen. Elke leerkracht professionaliseert voortdurend en werkt zo aan zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. Er heerst eerst een permanente feedbackcultuur.

Onze school is partner van toekomstige leerkrachten en lerarenopleiders. We streven onderwijsvernieuwing na. Daarover communiceren we met andere onderwijsinstellingen.

Wij zijn de toekomst! We zijn thuis in onze stad, ons land, Europa en de wereld.

We komen van overal. We verstaan elkaar misschien eerst niet, maar daarna wel.

We zaaien en oogsten. Samen gaan we duurzaam vooruit. We leggen de basis van de toekomst.

Want wij zijn de toekomst.