De Wereldreiziger

kleuter- en lagere school

Missie en Visie

Ben je benieuwd naar waar onze school voor staat? Lees snel verder en ontdek onze visie en onze missie...

blik op de Wereld

 

De Wereldreiziger begeleidt kinderen via sociale vaardigheidstraining, duurzame ontwikkeling, actief burgerschap en respect voor ieders eigenheid bij hun leerproces. Alle pedagogische en didactische handelingen moeten leerlingen in staat stellen hun leerproces in handen te nemen en hun evolutie stap voor stap uit te zetten. Door middel van coöperatieve vaardigheden en zelfstandig werk verhoogt de betrokkenheid bij elke les en ontstaan echte leerkansen.

 

De school omarmt de culturen en de thuistalen van onze leerlingen, ze koestert diversiteit en gebruikt ze als hefboom om tot leren te komen. Het Nederlands verbindt ons. Het team gelooft in de mogelijkheden van elk kind en ziet ouders als onmisbare schakels. Door verbanden te leggen en samen te werken met relevante partners, die binnen en buiten de schooluren, de ontwikkeling van de leerlingen nog verder stimuleren, worden sterke persoonlijkheden ontwikkeld. 

Hier ligt de lat hoog. Niet aan de ingang van de school, wel aan de uitgang. Iedereen is welkom, altijd.  Toch blijft niemand zitten en komt iedereen in zijn of haar eigen leeftijdsgroep terecht. Wanneer nodig wordt de begeleiding individueel uitgewerkt. Hierbij staat ieders welbevinden centraal.

Het team meet resultaten maar bekijkt vooral de groei van leerlingen. Dit in de eerste plaats om het eigen handelen te evalueren en bij te sturen. Zo gaat het telkens weer op zoek naar de beste ondersteuning, de beste begeleiding. Het team focust op de toekomst, helpt keuzes maken en bereidt duurzaam voor op het vervolgonderwijs en een zinvolle rol in de maatschappij.

Elk personeelslid is een gelijkwaardig deel van het zelfsturend team met een hoog beleidsvoerend vermogen. Hij of zij professionaliseert continu en zorgt zo voor persoonlijke ontwikkeling. Er heerst eerst een permanente feedbackcultuur.

De school is partner van toekomstige leerkrachten en lerarenopleiders. Ze streeft onderwijsvernieuwing na en communiceert daarover met andere onderwijsinstellingen. 

 

Wij zijn de toekomst!

We zijn thuis in onze stad, ons land, Europa en de wereld. We komen van overal, verstaan elkaar eerst niet en daarna wel.

We zaaien en oogsten, we gaan samen duurzaam vooruit. We leggen de basis van de toekomst. 

Want wij, wij zijn de toekomst.