De Wereldreiziger

stedelijk basisonderwijs

Projecten

Een project is slechts een eenmalige, in de tijd en middelen begrensde, activiteit om iets te creëren.

Daarom kiest De Wereldreiziger resoluut voor innovatie, omdat innoveren een continu proces van ‘Lerend Veranderen’ is. Iets wat men van een Leerpunt verwachten mag. Men spreekt in overdrachtelijke betekenis van hefboomwerking wanneer slimme strategieën worden aangewend om grote effecten te bereiken, bijvoorbeeld door binnen onderwijs hoge verwachtingen te combineren met uitdagende leervormen.