De Wereldreiziger

kleuter- en lagere school

maandkalender novemberwoensdag 3 oktober 2018

Bekijk hier de volledige maandkalender voor de lagere school en die van de kleuterschool.

In dit document staan alle activiteiten van de lagere school en de kleuterschool, netjes geordend.