De Wereldreiziger

kleuter- en lagere school

Werkplekstudent in de kijker: Anke Heyrman

Samen met de AP Hogeschool en stedelijke basisschool De Wereldreiziger bouwde het Stedelijk Basisonderwijs tijdens schooljaar 2016-2017 het Werkplektraject uit voor studenten uit de lerarenopleiding Kleuter en Lager Onderwijs. Juf Anke is zo'n werkplekstudent...
Juf Anke Werkplekstudent

Het Stedelijk Onderwijs nam een interwieuw af en publiceerde het volgende artikel:

Waarom koos je voor het Werkplektraject?

Het Werkplektraject lijkt me de ideale voorbereiding op een job in het onderwijs. Dankzij het traject leer je de dagdagelijkse werking van de school kennen, ontdek je hoe er wordt omgegaan met eventuele problemen, maar ook hoe er een positief leerklimaat wordt gecreëerd. Daarnaast leer je hoe de school omgaat met de diversiteit die tegenwoordig niet meer weg te denken is in de school.

Waarin wil je dit schooljaar groeien?

Ik wil vooral groeien in het opbouwen van een positief leerklimaat, waar diversiteit centraal staat. Ook wil ik groeien in klasmanagement en timing van de verschillende lessen. Daarnaast wil ik andere methodes dan het klassieke lesmodel ontdekken. Ik sta open voor vernieuwing en hoop zo mee te kunnen groeien in het schoolteam.

Wat heeft een startende leerkracht nodig om zelfzeker voor de klas te staan?

Als startende leerkracht heb je vooral veel ondersteuning van directie en collega’s nodig, een plaats waar je terecht kan met je vragen en bezorgdheden. Ik vind een open en eerlijk beleid dan ook heel belangrijk. We kunnen ten slotte veel van elkaar leren.

Welk vak geef je het liefst?

Ik heb niet bepaald een voorkeur voor een vak, omdat je alle vakken uiteindelijke met elkaar kunt verweven. Als ik toch echt moet kiezen, gaat mijn voorkeur uit naar maatschappelijke vorming en taalvorming.

Welke vaardigheden heeft een leerling volgens jou nodig om in de 21ste eeuw zijn of haar plekje te vinden in de samenleving?

Een leerling moet vooral weten dat hij/zij het waard is en dat iedereen zijn talenten heeft. Ik wil leerlingen maatschappelijke vaardigheden meegeven, aangezien dit zeer belangrijk is in een snel veranderende maatschappij. Daarnaast vind ik inzetten op taalvaardigheid van groot belang, opdat leerlingen zich steeds correct kunnen uitdrukken.

En de leerkracht? Welke skills of attitude heeft die nodig om de leerlingen naar dat plekje te begeleiden?

Als leerkracht hoor je open te staan voor alle soorten culturen van leerlingen. Je moet ervoor zorgen dat je in elke situatie zo objectief mogelijk blijft en iedereen gelijke kansen geeft. Hoewel dit misschien ideologisch lijkt, zijn zelfs de kleinste aanpassingen dikwijls genoeg om dit te verwezenlijken. Op die manier zorg je ervoor dat elk kind zich veilig en aanvaard voelt in de school!

 

lees meer via deze link

dinsdag 9 oktober 2018