De Wereldreiziger

kleuter- en lagere school

Schoolreglement

In dit document vind je alle praktische gegevens, maar ook heel wat regels en afspraken terug. Net als onze missie en onze visie trouwens.