De Wereldreiziger

kleuter- en lagere school

Verbondenheid tussen jouw kind en onze school.

Verbondenheid is een sleutelwoord wanneer je samen aan projecten wil starten. Leren, ontdekken, creeëren, het gaat allemaal zoveel beter wanneer je er samen aan begint. We werken steeds aan het welbevinden van onze leerlingen. Zo zorgen we ervoor dat ze zich goed voelen. Samen kunnen we heel wat aan. Onze leerlingen voelen zich een Wereldreiziger en dat blijven ze hopelijk voor altijd! 

school en kind verbonden