De Zonnebloem

kleuter- en lagere school

Huiswerkklas

Drie maal per week kan uw kind op school gebruik maken van de huiswerkklas.

Onder begeleiding van een leerkracht, kan uw kind hier zijn taken en lessen maken en lezen.

huiswerkklas de zonnebloem huiswerkklas2 de zonnebloem