De Zonnebloem

kleuter- en lagere school

Leerlingenbegeleiding

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

CLB-anker: Lise Schepers

Bereikbaar via GSM:   0477 989 222
lise.schepers@so.antwerpen.be   
www.stedelijkonderwijs.be/clb

meer informatie over de werking van het CLB vindt u op dit filmpje

      https://www.youtube.com/watch?v=EQghzU892j0