De Zonnebloem

kleuter- en lagere school

Onze school

De Zonnebloem, een warme school waar we samen groeien.

We willen onze kinderen zo ver mogelijk krijgen. Dit doen we door samen te werken met onze kinderen, ouders, teamleden en externen. We vinden het belangrijk dat alle kinderen krijgen waar ze recht op hebben. Hiervoor passen we onze zorg aan de noden en mogelijkheden van elk kind aan.

We werken op onze school aan een aangename klas- en schoolcultuur. Hier staan verdraagzaamheid en respect centraal. We hechten belang aan goede omgangsvormen. Daarnaast ontwikkelen we de sociale vaardigheden van de leerlingen. Zo werken we doelbewust aan een beter welbevinden van de kinderen op onze school. Hun welbevinden is een voorwaarde om goed te kunnen leren.