Elisabeth

kleuter- en lagere school

Elisabeth

Troeven

  • Aangepast aanbod voor elk kind
  • Gevarieerde leervormen
  • Talenbeleid
  • Huiswerkklassen
  • Oudervereniging

Contact

We willen dat onze leerlingen opgroeien tot betrokken, kritische en verdraagzame mensen.

Brigitte Lissens
Directeur

Vacatures

voltijds, 24u per week
voltijds, 24u per week
voltijds, 24u per week