Elisabeth

kleuter- en lagere school

Buitenschoolse opvang

Voorschoolse opvang :

van 7u30 tot 8u30 

Naschoolse opvang :  

van 15u35 tot 17u30 op maandag, dinsdag donderdag en vrijdag

van 12u35 tot 17u30 op woensdag 

Tarieven 

Van 15u35 tot 16u30     0,75 euro 
Van 15u35 tot 17u30     1 euro

Woensdagnamiddag : 

tot 13u30                       0,50 euro
tot 16u30                       3,00 euro
tot 17u30                       4,00 euro 

Tijdens de laatste trimester van het schooljaar krijgt u hiervan een fiscaal attest dat u kan indienen voor belastingvermindering. 

Onze school engageert zich om tegemoet te komen aan de basisvoorwaarden voor kwaliteit die worden bepaald door de stad Antwerpen. Deze basisvoorwaarden gaan over een minimum opvangaanbod, veiligheid, maximum aantal kinderen per begeleider, inclusie, voorwaarden voor opvangpersoneel en prijzenbeleid. Meer informatie vindt u hierover op https://www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang 

Noodprocedure niet tijdig opgehaalde schoolkinderen 

Indien uw kind niet voor 17u30 wordt opgehaald maken wij gebruik van de procedure voor niet-opgehaalde schoolkinderen. Uw kind wordt in dat geval overgebracht naar een locatie voor noodopvang. De school hangt aan de schoolpoort uit naar welke locatie voor noodopvang uw kind wordt gebracht. Indien u deze informatie niet kan terugvinden, de school en/of opvangbegeleider niet te bereiken valt en u ongerust bent, kan u bellen naar het nummer 101. Geef aan de school door wie uw kind in noodsituaties mag komen ophalen, de noodopvang zal het kind enkel met deze personen laten meegaan. Deze persoon zal zich ook moeten legitimeren bij het ophalen van het kind. De eventuele kosten die verbonden zijn aan de procedure, vallen ten laste van de ouder/voogd. 

De kosten die door de school worden aangerekend voor het overschrijden van het sluitingsuur (17u30) bedragen 5 euro per begonnen kwartier.