Elisabeth

kleuter- en lagere school

Leerlingbegeleiding

CLBWij vinden het belangrijk dat elk kind kan leren op een manier die bij het kind past. Daarom werken wij vaak in kleine groep zowel binnen als buiten de klasmuren. De klasleerkrachten kunnen hierbij steunen op ons zorgteam.

Onze school werkt daarnaast ook samen met het Stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

Een CLB is een Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen er terecht met vragen. De centra geven informatie, bieden hulp en begeleiding bij leren en studeren, en adviseren over de onderwijsloopbaan. Ook preventieve gezondheidszorg en het opvolgen van het psychisch en sociaal functioneren van een leerling behoren tot de dienstverlening van een CLB

Ouders of leerlingen kunnen altijd gratis een beroep doen op CLB-begeleiding.

Een school kan ook zelf vragen om een leerling in het basisonderwijs te begeleiden. In dat geval zal het CLB altijd de toestemming van de ouders vragen. Enkel bij spijbelgedrag en bepaalde medische onderzoeken wordt hierop een uitzondering gemaakt.

Stedelijk CLB Antwerpen
Lange Gasthuisstraat 24
2000 Antwerpen
tel: 03 206 13 11
fax: 03 206 13 16
clb@so.antwerpen.be
www.stedelijkonderwijs.be/CLB