Elisabeth

kleuter- en lagere school

Onze school

Stedelijke basisschool Elisabeth, een multiculturele buurtschool in Antwerpen!

Maak kennis met onze focuspunten

Onze kleuter- en lagere school wil:

  • een warme, veilige plek zijn waar solidariteit en zorgen voor elkaar zeer belangrijk is
  • openstaan voor iedereen, met respect voor ieders achtergrond en eigenschappen.¬†
  • diversiteit benaderen als een constructieve, actief uit te bouwen kracht
  • ernaar streven om kwalitatief hoogstaand onderwijs aan te bieden.
  • optimale kansen geven aan elk kind om zijn of haar¬†talenten te ontdekken en te ontplooien.
  • de leerlingen zelfverzekerd, weerbaar en onafhankelijk maken zodat ze kunnen opgroeien tot betrokken, kritische en verdraagzame burgers.