Encora

Centrum voor Volwassenenonderwijs

Betaald Educatief Verlof

Niet alle opleidingen komen in aanmerking voor betaald educatief verlof.
Informeer ernaar op het secretariaat of bekijk de info op de website van de Vlaamse Overheid.

Het kan aangevraagd worden door werknemers die  een volledige dagtaak en een arbeidsovereenkomst hebben. Het schoolsecretariaat bezorgt je dit formulier op eenvoudige vraag. De verlofuren waarop je recht hebt, moeten opgebruikt worden tussen de inschrijvingsdatum en de laatste examendag. Cursisten die meer dan 1/10 van de lessen van een periode afwezig bleven, verliezen voor het daarop volgende trimester het recht op dit verlof.

Omschrijving
Betaald educatief verlof zijn extra verlofuren voor een opleiding in je vrije tijd of om effectief lessen te kunnen volgen tijdens de werkuren. Je loon blijft behouden.

Recht op betaald educatief verlof
Je hebt recht op betaald educatief verlof als:

  • de opleiding in aanmerking komt voor educatief verlof
  • je minstens 4/5 tewerkgesteld bent (voor overheidspersoneel gelden andere regels, zie bijlage onderaan deze pagina)
  • je werkgever op de hoogte brengt van je inschrijving
  • je de lessen regelmatig bijwoont en maximaal 10% onwettig afwezig bent