CVO Encora

stedelijk volwassenenonderwijs

Campus Grotesteenweg 224-226

Welkom op de campus Grotesteenweg van het Stedelijk Volwassenenonderwijs. Encora deelt deze campus met Werkend Leren Antwerpen Zuid (WLAZ). Hieronder lees je meer om wegwijs te geraken op je campus.
 

Twee gebouwen

Dit is een grote campus met twee gebouwen. Elk gebouw heeft een unieke lokalennummering. De lokalen van het gebouw aan de Grotesteenweg 224 hebben nummers 1000 tot 1799 en die van het gebouw aan de Grotesteenweg 226 hebben nummers 2000 tot 2299. Je kan op verschillende manieren van het ene naar het andere gebouw, zie ook de groene pijlen op het overzichtsplan van de campus

Secretariaat en onthaal

Voor info en documenten kan je terecht op het onthaal tijdens de openingsuren. Voor wisselgeld en fotokopieën kan je er niet terecht.
Wil je met een secretariaatsmedewerker spreken? Maak dan op voorhand een afspraak via de website.

Bereikbaarheid

Fietsenstalling
Zet je fiets enkel in een fietsenstalling. Er zijn verschillende plaatsen op de campus waar je je fiets kan stallen. Ze zijn aangeduid op het overzichtsplan.

Openbaar vervoer
Onze campus is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Meer details op de website van De Lijn.
 - Tramhalte Koninklijkelaan: trams 7 en 15
 - Bushalte Elisabethlaan: bussen 21 en 32

Velo
Er staat een Velo-station met leenfietsen aan de achterkant van de campus aan het Brilschanspark ter hoogte van het rond punt in de Henri Prostlaan. Er zijn meerdere Velo-stations in Berchem, ook buiten de ring.

Parkeren 
Parkeren kan enkel op de openbare weg in de buurt van de school. We vragen je met aandrang om niet in overtreding te parkeren, zodat buurtbewoners niet worden geconfronteerd met hinderlijk achtergelaten wagens. Parkeer ook niet op de klantenparking van de nabijgelegen Carrefour-supermarkt.

Volgende parkings/parkeerplaatsen liggen in de buurt van de campus:

 • Berchemstadionstraat (12 min wandelen)
 • Rooiplein (10 min wandelen)
 • Koninklijkelaan (6 min wandelen)
 • Strijdhoflaan, Pulhof, tegenover de kerk (7 min wandelen)
 • Coremansstraat (op de straat zelf) (10 min wandelen)

De campus ligt in een zone voor betalend parkeren, meer info op www.parkereninantwerpen.be

Kom je naar school met een (elektrische) step of een vouwfiets?
(Of een ander gelijkaardig elektrisch vervoermiddel)

 • Ze mogen niet mee in het gebouw. 
 • Plaats ze in de fietsenstallingen (met eigen slot).
 • Batterijen mogen niet opgeladen worden in het gebouw. De elektriciteitsvoorziening is daarop niet afgestemd en de brandweer heeft dit nadrukkelijk verboden vanwege brandgevaar.

Eten en drinken

Maaltijden, snacks en dranken
Er staan automaten met broodjes, snacks, koude en warme dranken op de campus waar je aan democratische prijzen terecht kan. De automaten werken met muntstukken en bankkaart. We kunnen geen geld wisselen voor de automaten. In deze lokalen staan ook microgolfovens zodat je je aangekochte maaltijd of meegebrachte maaltijd kan opwarmen.
 - In lokaal 1100 (Agora en cafetaria) op de eerste verdieping
 - In de centrale hal tussen lokalen 2024 en 2030

Oefenrestaurant “De Veste“ (vanaf oktober)
Op sommige dagen kan je na reservatie uitgebreid lunchen in het oefenrestaurant (organisatie door Werkend Leren Antwerpen) in lokaal 2010. 

 • Wanneer? Op dinsdag en woensdag van 11.30u tot 15u
 • Hoe reserveren?
  Telefonisch via 03 334 34 36 op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8.30u en 15.30u
  of tussen 9u en 16u op het nummer 0473 809 571 (alle weekdagen)
  of stuur een mail naar horecazuid@werkendleren.be

Agora: openleercentrum en bibliotheek
open leercentrum op de campus grotesteenweg 224

Als cursist van het volwassenenonderwijs heb je toegang tot het openleercentrum en die bibliotheek die zich op de eerste verdieping bevinden. Je kan er gebruik maken van de computers of je eigen laptop op het internet aansluiten, boeken of tijdschriften ontlenen, aan een taak werken, op de digitale leeromgeving aanloggen of surfen. Tijdens de openingsuren van de bibliotheek kan je er ook terecht voor ondersteuning als je moeite hebt met de ELO, werken op de computer, begrijpen van opdrachten… 

Wil je met andere cursisten/studenten in een klein groepje samenwerken in één ven de lokaaltjes in het openleercentrum? Dan kan je zelf een plaatsje reserveren op de kalenders (huidige en volgende week) die uithangen aan lokalen 1111, 1112 en 1113. Ook de lokalen 1105, 1106, 1107 en 1109 die vrij zijn mag je gebruiken; maak het lokaal wel vrij voor studenten/medewerkers die het lokaal reserveerden.

​Openingsuren Agora: 

 • maandag tot donderdag van 08.15 tot 21.00 uur
 • vrijdag van 08.15 tot 16.00 uur.

Webcatalogus en openingsuren van de schoolbibliotheek

WIFI

Je kan gebruik maken van het draadloos netwerk 'Stad Antwerpen – gratis wifi' op deze campus.

Salonwerking

De laatstejaarsstudenten ontvangen je graag in onze salons. Je kan er terecht voor allerlei schoonheidsbehandelingen en -verzorgingen. Of kijk eens in de spiegel van het Encora-kapsalon. Als klant betaal je een democratische prijs. De behandelingen worden uitgevoerd onder deskundige begeleiding van een vakleerkracht.
Meer info over het kapsalon en het schoonheidssalon.

Roken / dampen

Roken en dampen is verboden op deze campus. Rokers en dampers mogen dat wel buiten de schoolpoort doen op de daarvoor voorziene plaatsen. Op die plaatsen zijn asbakken voorzien.

 • In de overdekte rokerszone naast de ingang van de Grotesteenweg 224.
 • Aan de schoolpoort naast de ingang van de Grotesteenweg 226.
 • Ter hoogte van de ingang achteraan de campus naast de poort aan de Henri Prostlaan 3.

We vragen je met aandrang om:

 • de asbakken te gebruiken en deze niet te verplaatsen,
 • niet te roken in/aan de deuropening, je stoort daarmee de lessen en anderen,
 • niet te roken in de fietsenstallingen.

Veiligheid

Aangepaste kledij en persoonlijke beschermingsmiddelen
Voor een aantal modules moet je je kledij aanpassen of een werkschort dragen om pedagogische en/of veiligheidsredenen. Je dient zelf voor de voorgeschreven kledij te zorgen. Je leerkracht brengt je bij aanvang van de module op de hoogte en zal je, als dat van toepassing is, attent maken op het werkplaatsreglement.

Veiligheid in de lokalen
Maak op een juiste wijze gebruik van machines, toestellen, gereedschappen, producten, lokalen en andere middelen. Volg hierbij de instructies van de lesgever op. Je bent altijd verantwoordelijk voor je persoonlijke materialen. Volg de veiligheidsinstructiekaarten van machines, toestellen en installaties. Deze mogen niet worden uitgeschakeld, verplaatst of op een verkeerde manier gebruikt worden om veiligheidsredenen.
Respecteer de werkplaatsreglementen die in de praktijklokalen hangen. Signaleer gevaar, defecten of andere problemen steeds onmiddellijk aan je lesgever. We rekenen erop dat je een correcte beroepsattitude aanneemt.

EHBO
Er bevindt zich een EHBO-ruimte in lokaal en 2041. Verwittig een secretariaatsmedewerker. Bij twijfel of ernstig ongeval verwittig je de hulpdiensten op telefoonnummer 112.

Evacuatie
Bij brand en evacuatie volg je de instructies van de lesgever. Verlaat de campus zo snel als mogelijk en ga naar de dichtstbijzijnde verzamelplaats. Een evacuatiescenario hangt in elk lokaal naast de deur. 

Zie ook het overzichtsplan van de campus.