Encora

Centrum voor Volwassenenonderwijs

ZOrgCOmpetent

Logo ZOrgCOmponentAan dit ESF project met als promotor Epos, hebben we met Encora (opleiding zorgkundige) en vier andere CVO’s uit verschillende provincies en de VDAB samengewerkt .

Met dit project willen we de instroom van de arbeidskrachten in de zorgsector verbeteren en verhogen. De bedoeling van het project is het verhogen van de zij-instroom in de opleidingen logistiek assistent, verzorgende en zorgkundige, het garanderen van de doorstroom door een goede screening van de kandidaten en een snellere uitstroom door de verkorting van de trajecten via een gestandaardiseerde EVC-procedure. (EVC staat voor Eerder Verworven Competenties)

Binnen dit project is een volledige EVC-procedure met stappenplan, gaande van infomoment tot eindgesprek uitgewerkt.

In juli 2015 werd ons project gevalideerd door ESF. 

Op 6 oktober 2015 organiseren we in Brussel een evenement waar we een eerste inkijk geven in deze instrumenten en de ervaringen van de kandidaten, assessoren en begeleiders. Daarnaast gaan we dieper in op de transfermogelijkheden van de ontwikkelde producten naar andere opleidingen in het volwassenenonderwijs. Bovendien zijn in het project een aantal suggesties gedaan naar de vormgeving van het EVC-beleid in het volwassenenonderwijs die we als beleidsaanbevelingen willen meegeven aan de beleidsverantwoordelijken. 

Meer info over het ZOCO project lees je hier.