Encora

Centrum voor Volwassenenonderwijs

'd Herbouvillekaai 94

Welkom op de lesplaats 'd Herbouvillekaai van het Stedelijk Volwassenenonderwijs. Encora deelt deze lesplaats met Werkend Leren Antwerpen. Hieronder lees je meer om wegwijs te geraken op je lesplaats.

COVID-19 update. Bekijk hier de update coronavirus.

icoon secretariaat Secretariaat

Voor info en documenten kan je terecht op het secretariaat van de campus Grotesteenweg tijdens de openingsuren

 

icoon fietstenstalling Bereikbaarheid

Fietsenstalling
Zet je fiets enkel in een fietsenstalling.

Openbaar vervoer
Deze lesplaats is niet bereikbaar met het openbaar vervoer.

Parkeren 
Parkeren kan enkel op de openbare weg in de buurt van de lesplaats. We vragen je met aandrang om niet in overtreding te parkeren, zodat buurtbewoners niet worden geconfronteerd met hinderlijk achtergelaten wagens. 

Kom je naar school met een (elektrische) step of een vouwfiets?
(Of een ander gelijkaardig (elektrisch) vervoermiddel)

  • Ze mogen niet mee in het gebouw. 
  • Plaats ze in de fietsenstallingen (met eigen slot).
  • Batterijen mogen niet opgeladen worden in het gebouw. De elektriciteitsvoorziening is daarop niet afgestemd en de brandweer heeft dit nadrukkelijk verboden vanwege brandgevaar.

 

icoon cafetaria Eten en drinken

Dranken
Er staan automaten met frisdranken waar je aan democratische prijzen terecht kan. De automaten werken met muntstukken. We kunnen geen geld wisselen voor de automaten.
 

icoon wifi WIFI

Je kan gebruik maken van het draadloos netwerk 'Stad Antwerpen – gratis wifi' op deze lesplaats.

 

icoon roken Roken / dampen

Roken of dampen is ten strenste verboden op deze lesplaats.

 

icoon veiligheid Veiligheid

Aangepaste kledij en persoonlijke beschermingsmiddelen
Voor een aantal modules moet je je kledij aanpassen of een werkschort dragen om pedagogische en/of veiligheidsredenen. Je dient zelf voor de voorgeschreven kledij te zorgen. Je leerkracht brengt je bij aanvang van de module op de hoogte en zal je, als dat van toepassing is, attent maken op het werkplaatsreglement.

Veiligheid in de lokalen
Maak op een juiste wijze gebruik van machines, toestellen, gereedschappen, producten, lokalen en andere middelen. Volg hierbij de instructies van de lesgever op. Je bent altijd verantwoordelijk voor je persoonlijke materialen. Volg de veiligheidsinstructiekaarten van machines, toestellen en installaties. Deze mogen niet worden uitgeschakeld, verplaatst of op een verkeerde manier gebruikt worden om veiligheidsredenen.
Respecteer de werkplaatsreglementen die in de praktijklokalen hangen. Signaleer gevaar, defecten of andere problemen steeds onmiddellijk aan je lesgever. We rekenen erop dat je een correcte beroepsattitude aanneemt.

EHBO
Het EHBO-lokaal bevindt zich in de werkhuizen harde technieken. Verwittig een nijverheidsmedewerker. Bij twijfel of ernstig ongeval verwittig je de hulpdiensten op telefoonnummer 112.

Evacuatie
Bij brand en evacuatie volg je de instructies van de lesgever. Verlaat de lesplaats zo snel als mogelijk en ga naar de dichtstbijzijnde verzamelplaats. Een evacuatiescenario hangt in elk lokaal naast de deur. 

Zie ook het overzichtsplan van de lesplaats: