CVO Encora

stedelijk volwassenenonderwijs

Eikenstraat 8 / Lange klarenstraat 11

Welkom op de campus Eikenstraat van het Stedelijk Volwassenenonderwijs. Encora deelt deze campus met het Stedelijk Lyceum Meir. Hieronder lees je meer om wegwijs te geraken op je campus.

icoon secretariaat Secretariaat

Voor info en documenten kan je terecht op het secretariaat tijdens de openingsuren. Voor wisselgeld en fotokopieën kan je er niet terecht. Het secretariaat van Encora bevindt zich op de eerste verdieping.

 

icoon fietstenstalling Bereikbaarheid

Fietsenstalling
Zet je fiets enkel in een fietsenstalling op het binnenplein.

Openbaar vervoer
Onze campus is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Meer details op de website van De Lijn.
 - Tramhalte Sint-Jacob: tram 11
 - Tramhalte Opera: tram 1
 - Metrohalte Opera: trams 3, 5, 9, 10 en 15
 - Tramhalte Meir: trams 3, 5, 9 en 15
 - Tramhalte Meirbrug: tram 4 en 7
 - Bushalte Rooseveltplaats en Station Antwerpen Centraal op 700 m

Velo
Er staan Velo-stations met leenfietsen op de Meir ter hoogte van Galeria Inno en ter hoogte van de hoek van de Lange Nieuwstraat met de Cellebroedersstraat.

Parkeren 
Parkeren kan enkel op de openbare weg in de buurt van de school. We vragen je met aandrang om niet in overtreding te parkeren, zodat buurtbewoners niet worden geconfronteerd met hinderlijk achtergelaten wagens. De campus ligt in een zone voor betalend parkeren, meer info op www.parkereninantwerpen.be
Recht tegenover de ingang van de campus is er een overdekte betaalparking.

Kom je naar school met een (elektrische) step of een vouwfiets?
(Of een ander gelijkaardig (elektrisch) vervoermiddel)

  • Ze mogen niet mee in het gebouw. 
  • Plaats ze in de fietsenstallingen (met eigen slot).
  • Batterijen mogen niet opgeladen worden in het gebouw. De elektriciteitsvoorziening is daarop niet afgestemd en de brandweer heeft dit nadrukkelijk verboden vanwege brandgevaar.

 

icoon cafetaria Eten en drinken

Snacks en dranken
Er staan automaten met snacks, koude en warme dranken op de campus waar je aan democratische prijzen terecht kan. De automaten werken met muntstukken. We kunnen geen geld wisselen voor de automaten.
 - refter (D-blok)

 

icoon wifi WIFI

Je kan gebruik maken van het draadloos netwerk 'Stad Antwerpen – gratis wifi' op deze campus.

 

icoon roken Roken / dampen

Roken of dampen is verboden op deze campus.

 

icoon veiligheid Veiligheid

Aangepaste kledij en persoonlijke beschermingsmiddelen
Voor een aantal modules moet je je kledij aanpassen of een werkschort dragen om pedagogische en/of veiligheidsredenen. Je dient zelf voor de voorgeschreven kledij te zorgen. Je leerkracht brengt je bij aanvang van de module op de hoogte en zal je, als dat van toepassing is, attent maken op het werkplaatsreglement.

Veiligheid in de lokalen
Maak op een juiste wijze gebruik van machines, toestellen, gereedschappen, producten, lokalen en andere middelen. Volg hierbij de instructies van de lesgever op. Je bent altijd verantwoordelijk voor je persoonlijke materialen. Volg de veiligheidsinstructiekaarten van machines, toestellen en installaties. Deze mogen niet worden uitgeschakeld, verplaatst of op een verkeerde manier gebruikt worden om veiligheidsredenen.
Respecteer de werkplaatsreglementen die in de praktijklokalen hangen. Signaleer gevaar, defecten of andere problemen steeds onmiddellijk aan je lesgever. We rekenen erop dat je een correcte beroepsattitude aanneemt.

EHBO
Er bevindt zich een EHBO-ruimte in het secretariaat. Verwittig een secretariaatsmedewerker. Bij twijfel of ernstig ongeval verwittig je de hulpdiensten op telefoonnummer 112.

Evacuatie
Bij brand en evacuatie volg je de instructies van de lesgever. Verlaat de campus zo snel als mogelijk en ga naar de dichtstbijzijnde verzamelplaats. Een evacuatiescenario hangt in elk lokaal naast de deur.