CVO Encora

stedelijk volwassenenonderwijs

Europese projecten

We dragen ons steentje bij om volgende Europese projecten mee vorm te geven:
logo the European Flame

Dit EU-Grundtvig project heeft als doel taaldocenten te helpen bij het coachen en ondersteunen van hun studenten in het zelfstandig leren en oefenen van woordenschat. Lees meer...

Logo Speaking for yourself

Het doel van dit project is leerkrachten ondersteunen in de begeleiding en empowerment van cursisten op het gebied van spreekvaardigheid, zowel binnen als buiten de les. Lees meer...

Logo ZOrgCOmponent

Met dit project willen we de instroom van de arbeidskrachten in de zorgsector verbeteren en verhogen. De bedoeling van het project is o.a. het verhogen van de zij-instroom in de opleidingen personenzorg. Lees meer...