CVO Encora

stedelijk volwassenenonderwijs

Fotoreportage expo marokijnbewerking

20 juni 2023
Eind juni 2023 studeerden vijf cursisten van de opleiding marokijnbewerking af. Om hun collectie voor te stellen organiseerden ze in BorgerHub een mooie tentoonstelling.