CVO Encora

stedelijk volwassenenonderwijs

Uitwisseling Universiteit L’Orientale in Napels en Encora-cursisten

7 november 2022
Cursisten Italiaans van Encora en cursisten Nederlands van de Universiteit L'Orientale te Napels hielden enkele online conversatielessen.