Encora

Centrum voor Volwassenenonderwijs

Gildekamersstraat

Welkom op de lesplaats Gildekamersstraat van het Stedelijk Volwassenenonderwijs. Encora deelt deze lesplaats met het Diva museum. Hieronder lees je meer om wegwijs te geraken op je lesplaats.

COVID-19 update. Bekijk hier de update coronavirus.

icoon secretariaat Secretariaat

Voor info en documenten kan je terecht op het secretariaat van de campus Grotesteenweg tijdens de openingsuren.

 

icoon fietstenstalling Bereikbaarheid

Openbaar vervoer & Velo
Onze lesplaatsen zijn bereikbaar met het openbaar vervoer en met de Velo stadsfietsen. Meer details op de websites van De Lijn en Velo Antwerpen.

Openbaar vervoer
 - Tramhalte Groenplaats: trams 3, 4, 5, 9 en 15
 - Bushalte Groenplaats: bussen 22, 180, 181, 182, 183

Velo
Er staat een Velo-station met leenfietsen ter hoogte van Het Steen.

Parkeren 
Parkeren kan enkel op de openbare weg in de buurt van de school. We vragen je met aandrang om niet in overtreding te parkeren, zodat buurtbewoners niet worden geconfronteerd met hinderlijk achtergelaten wagens. Deze lesplaatsen (behalve Ordamstraat) liggen in een  zone voor betalend parkeren, meer info op www.parkereninantwerpen.be

Kom je naar school met een (elektrische) step of een vouwfiets?
(Of een ander gelijkaardig (elektrisch) vervoermiddel)

  • Ze mogen niet mee in het gebouw. 
  • Plaats ze in de fietsenstallingen (met eigen slot).
  • Batterijen mogen niet opgeladen worden in het gebouw. De elektriciteitsvoorziening is daarop niet afgestemd en de brandweer heeft dit nadrukkelijk verboden vanwege brandgevaar.

 

icoon wifi WIFI

Je kan gebruik maken van het draadloos netwerk 'Stad Antwerpen – gratis wifi' op deze lesplaatsen.

 

icoon roken Roken / dampen

Roken of dampen is verboden op deze lesplaatsen.

 

icoon veiligheid Veiligheid

Aangepaste kledij en persoonlijke beschermingsmiddelen
Voor een aantal modules moet je je kledij aanpassen of een werkschort dragen om pedagogische en/of veiligheidsredenen. Je dient zelf voor de voorgeschreven kledij te zorgen. Je leerkracht brengt je bij aanvang van de module op de hoogte en zal je, als dat van toepassing is, attent maken op het werkplaatsreglement.

Veiligheid in de lokalen
Maak op een juiste wijze gebruik van machines, toestellen, gereedschappen, producten, lokalen en andere middelen. Volg hierbij de instructies van de lesgever op. Je bent altijd verantwoordelijk voor je persoonlijke materialen. Volg de veiligheidsinstructiekaarten van machines, toestellen en installaties. Deze mogen niet worden uitgeschakeld, verplaatst of op een verkeerde manier gebruikt worden om veiligheidsredenen.
Respecteer de werkplaatsreglementen die in de praktijklokalen hangen. Signaleer gevaar, defecten of andere problemen steeds onmiddellijk aan je lesgever. We rekenen erop dat je een correcte beroepsattitude aanneemt.

EHBO
Verwittig je lesgever. Bij twijfel of ernstig ongeval verwittig je de hulpdiensten op telefoonnummer 112.

Evacuatie
Bij brand en evacuatie volg je de instructies van de lesgever. Verlaat de lesplaats zo snel als mogelijk en ga naar de dichtstbijzijnde verzamelplaats. Een evacuatiescenario hangt in elk lokaal naast de deur.