Encora

Centrum voor Volwassenenonderwijs

Inschrijven

Je hebt je identiteitskaart en inschrijvingsgeld nodig bij de inschrijving. Breng ook je hoogst behaalde diploma mee. Ben je geen Belg? Neem dan je geldige verblijfsdocumenten mee. Je bent pas ingeschreven zodra het inschrijvingsgeld betaald is en het secretariaat de documenten heeft voor je dossier. Schrijf je zo snel mogelijk in, want de cursussen zijn vaak onmiddellijk volzet. Is er geen plaats meer? Dan kom je op een wachtlijst terecht. We leggen enkel wachtlijsten aan voor het lopende schooljaar, niet voor het volgende schooljaar. 

Alle info over waar en wanneer je kan inschrijven staat op de pagina over de opleiding. Let op: er zijn een aantal uitzonderingen.

Inschrijvingsgeld, cursuskosten en materiaalkosten
Het wettelijk inschrijvingsgeld is afhankelijk van het te volgen aantal lestijden. In bepaalde gevallen kun je als cursist volledig of gedeeltelijk vrijgesteld worden van het wettelijke inschrijvingsgeld. De inschrijvingskosten staan vermeld bij de opleiding. Indien je voor eenzelfde module voor de vierde keer in een periode van 6 jaar wil inschrijven rekent de overheid een hoger inschrijvingsgeld aan:

  • Volledig betalende cursist: standaard 1,5 euro per lestijd (bij vierde inschrijving in een module: 3 euro per lestijd).
  • Gedeeltelijk vrijgestelde cursist: standaard 0,60 / 0,30 euro per lestijd (bij vierde inschrijving in een module: 3 euro per lestijd).
  • Volledig vrijgestelde cursist: standaard 0 euro per lestijd (bij vierde inschrijving van een module: 1,5 euro per lestijd).

Meer info over gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

De cursuskosten omvatten kopieerkosten voor de syllabi, kosten voor verbruik producten, enzovoort.

De materiaalkosten zijn de kosten voor je persoonlijke materiaal. Voor sommige opleidingen kan je het materiaal in het centrum aankopen. De prijs staat telkens vermeld bij de opleidingen. Het gaat hier om maximale raming van de te voorziene kosten, dus als je alles nog moet aankopen. Je kunt dit uiteraard ook buiten het centrum aankopen.

Opleidingspremies
Voor sommige opleidingen kan je als werkzoekende vermindering van inschrijvingsgeld aanvragen. Daarmee kan je het inschrijvingsgeld, de cursus en soms ook het materiaal betalen. Meer info vind je op www.vdab.be/opleidingspremies of bij je inschrijving.

Vlaamse opleidingsincentives: opleidingscheques, opleidingsverlof en opleidingskrediet
Werk je in de privésector en wil je een opleiding volgen? Er zijn verschillende manieren waarop je daarbij steun kan krijgen van de Vlaamse overheid: de Vlaamse opleidingsincentives. Bekijk de info en de voorwaarden op de website van de Vlaamse overheid.

Toelatingsvoorwaarden
De toelatingsvoorwaarden verschillen per opleiding of module: soms is een vooropleiding vereist. Meer info lees je op de de pagina van de opleiding op deze website.

Vrijstellingen
Je komt in aanmerking voor een vrijstelling als:
•  je een document voorlegt met de vermelding van de met vrucht beëindigde studies
•  je slaagt voor een vrijstellingsproef die peilt naar beroepskennis, technisch verworven vaardigheden en/of kennis van het Nederlands.
•  je beschikt over Elders Verworven Competenties (EVC) en die ook kan bewijzen
Vraag je vrijstellingsdossier aan voor je aan je opleiding begint.

Evaluatie en studiebewijzen
De evaluatie hangt af van de opleiding die je volgt. In sommige opleidingen leg je een examen af. Per semester is er dan één examenperiode. Herexamens bestaan dus niet. In andere opleidingen word je permanent geëvalueerd. Om een module of opleiding met vrucht te beëindigen,moetje minstens 50% van de punten behalen. Als je voor een opleiding slaagt, krijg je een officieel studiebewijs of (deel)certificaat.
Combineer je sommige opleidingen met de cursus Aanvullende Algemene Vorming en slaag je hiervoor? Dan ontvang je ook het diploma secundair onderwijs.

Annulatie en terugbetalingen
Inschrijvingen in het online inschrijvingsportaal die je voor de betaling annuleert worden niet als inschrijving aanzien. In het andere geval gelden onderstaande regels. 
• In principe wordt het cursusgeld niet terugbetaald
• Slechts in uitzonderlijke gevallen kan van deze regel worden afgeweken
• Je richt je hiervoor tot de directie
• Zij behandelen je aanvraag en bekijken of een terugbetaling mogelijk is
• Je dient steeds rekening te houden met een vergoeding voor de administratieve kosten

Hoe betalen?
Breng bij inschijving je identiteitsbewijs mee en je bankkaart om te betalen met bancontact (geen cash/kredietkaarten). Breng ook eventuele bewijsstukken mee voor het verminderd tarief.
 
Toelatingsvoorwaarden:
- elke volwassene (personen ouder dan 18 jaar);
- elke jongere die in een andere school aan de voltijdse leerplicht voldoet en
  ofwel ten minste 16 jaar is;
  ofwel ten minste 15 is en de eerste twee leerjaren van het voltijds
  secundair onderwijs gevolgd heeft.

Geen plaats meer?
Als opleidingen volzet zijn, kunnen kandidaten die dat wensen, voor het betreffende semester op een reservelijst gezet worden. Komt er in het begin van het semester toch nog een plaatsje vrij of wordt een extra opleiding ingericht, dan word je in volgorde van de lijst opgebeld om je alsnog in te schrijven. Deze reservelijst geeft geen voorrang voor volgende semesters.
 
Regelgeving bij inschrijving
Bij inschrijving voor een opleiding worden de volgende voorrangsregels gehanteerd:

  1. Eerste voorrang krijgen Encora-cursisten die aansluitend aan het lopende semester hun leertraject willen vervolgen. Heeft een opleiding meer vervolgmodules, dan geldt deze voorrangsregeling slechts voor één enkel vervolg.
  2. Tweede voorrang krijgen Encora-cursisten die aansluitend aan het lopende semester zich voor een andere cursus willen inschrijven. Dit kan ook een bijkomende vervolgmodule zijn van de gevolgde opleiding.
  3. Alle anderen.

 

Alle info over waar en wanneer je kan inschrijven staat op de pagina over de opleiding.