Encora

Centrum voor Volwassenenonderwijs

Faalangst? Tips om beter te studeren? Volg de module Leren leren

Wil je tips om beter te studeren? Heb je faalangst bij toetsen en examens? Wil je werken met een goede studieplanning? Wil je handvaten om taken en opdrachten te maken? Heb je andere vragen over cursussen, opdrachten, planning,…? Dan kan je je inschrijven voor de module Leren leren.

Mogelijke thema's:

 • Hoe studeren
 • Tips voor toetsen en examens
 • Mondelinge presentatie geven
 • Hulpmiddelen bij het leren
 • Plannen, organiseren
 • Opdrachten/taken maken
 • Examentips

We vertrekken van je eigen vragen over leerstof, opdrachten,… Breng dus zeker eigen studiemateriaal mee!

Praktische info

 • Lesmomenten: van 11 maart 2021 tot 01 april 2021 op donderdagavond
 • Lestijden: telkens van 17.00 tot 19.30 uur
 • Eigen studiemateriaal meebrengen
 • Anderstalig? Minimum niveau 2.4 Nederlands (NT2) behaald

Neem contact op met je trajectbegeleider als je wil inschrijven voor deze module.