CVO Encora

stedelijk volwassenenonderwijs
Volg je de modelessen bij Encora, dan kan je...
  • in september én februari starten met de lessen
  • alle materiaal van de school gebruiken: er zijn voldoende naaimachines voor elke cursist!
  • gratis recente vakliteratuur en patronentijdschriften ontlenen in onze bibliotheek!
  • de filmpjes van de technieken blijven bekijken, ook na afloop van de lessen
  • een vrijwillige stage volgen
  • deelnemen aan de jaarlijkse stoffenmarkt
  • deelnemen aan losse workshops vb plisseren, stoffen bedrukken, upcycling...

Volg ons op onze levendige Mode-facebookgroep!

Heb je vragen over een opleiding of module binnen de opleidingen mode, contacteer dan de opleidingscoördinator Nicole Heylen: nicole.heylen@so.antwerpen.be

Online infopagina
Wens je meer info? Bekijk de infopagina van onze opleidingen Mode.