Encora

Centrum voor Volwassenenonderwijs

Ondersteuning bij het leren

Binnen de modules 'Leren leren' en 'Studiebegeleiding' krijg je ondersteuning bij enerzijds het leren verwerken van leerstof en anderzijds bij het verwerken van opdrachten. 

  • Wil je tips om beter te studeren?
  • Heb je faalangst bij toetsen en examens?
  • Wil je werken met een goede studieplanning?
  • Wil je handvaten om taken en opdrachten te maken?
  • Heb je andere vragen over cursussen, opdrachten, planning, … ?

Dan is de module leren leren iets voor jou.

 

  • Wil je ondersteuning bij het aanpakken van je opdrachten?
  • Heb je moeite om te begrijpen wat er van je wordt verwacht bij opdrachten?
  • Wil je op vaste momenten werken aan taken, zodat je deze op tijd kunt inleveren?

Dan is de module studiebegeleiding iets voor jou.