Encora

Centrum voor Volwassenenonderwijs

Ondersteuning bij het leren

Binnen de modules 'Leren leren', de 'Surplus-module' en de module 'Sociale weerbaarheid' krijg je ondersteuning bij het verwerken van leerstof en opdrachten, een planning maken, omgaan met stress bij het leren en veel meer. 

 • Wil je tips om beter te studeren?
 • Heb je faalangst bij toetsen en examens?
 • Wil je werken met een goede studieplanning?
 • Wil je handvaten om taken en opdrachten te maken?
 • Heb je andere vragen over cursussen, opdrachten, planning, … ?

Dan is de module leren leren iets voor jou.

 

 • Vind je het moeilijk om een studieplanning te maken?
 • Heb je hulp nodig bij het begrijpen van je lesopdrachten?
 • Wil je beter leren werken met de ELO?

Dan is de surplus module iets voor jou.

Cursisten in een klas
 • Wil je beter leren praten over emoties?
 • Zou je graag ontspanningstechnieken aanleren?
 • Wil je leren opkomen voor jezelf?
 • Zou je graag beter leren omgaan met stress?

Kom dan naar de klas sociale weerbaarheid