CVO Encora

stedelijk volwassenenonderwijs

Onze missie en visie

 

Onze missie

Encora biedt alle volwassenen maximaal kansen om zich te ontplooien of te professionaliseren. We geloven in de groeikansen van elke cursist en streven samen naar optimale leerwinst. Om dit te bereiken, begeleiden we hen doorheen ons gevarieerd en kwalitatief onderwijsaanbod dat ruim tegemoetkomt aan de maatschappelijke en individuele noden. Samen met onze partners in de grootstedelijke context engageren we ons om de stad mee vorm te geven. Zo vindt iedere cursist succesvol zijn plek in de samenleving van vandaag en morgen.

Onze visie

Wij zijn Encora. We dragen de cursist in ons hart. Elke cursist bewandelt bij Encora een persoonlijk traject. Gedreven door de waarden vertrouwen, deskundigheid, openheid, betrokkenheid en inspiratie, zetten alle medewerkers van Encora zich in voor de cursist. We tonen dat door ons tijdens het hele traject in te spannen voor die zaken die de cursist helpen zijn of haar leerdoel te bereiken. Soms zien we die cursist nog een keer terug om een ander traject af te werken.

We hebben bij Encora een groot onderwijsaanbod én een divers publiek. We organiseren ons op zo’n manier dat we die diversiteit maximaal kunnen benutten. Enerzijds door heel helder te zijn over wat we doen, voor wie en waarom. En anderzijds door elke cursist een gepersonaliseerd onderwijsaanbod én aangepaste begeleiding aan te bieden. Alle medewerkers van Encora zetten zich in om die gedifferentieerde aanpak en persoonlijke trajecten mogelijk te maken.

Die persoonlijke aanpak werkt beter als we dit doen in een open sfeer. Binnen en buiten de klasmuren zetten we in op het faciliteren en creëren van samenwerking en dialoog. De lesgever speelt hierbij een cruciale rol.

Zo krijgen we iedereen helemaal op zijn plek.