Encora

Centrum voor Volwassenenonderwijs

OpenKlas (NT2)

cursisten in de open klasIn de OpenKlas (OK) kunnen de cursisten elke week hun vaste aantal lesmomenten flexibel inplannen tijdens de openingsuren. We stappen dus af van een vaste groep op een vast moment met een vaste leerkracht. Die laatste fungeert als begeleider en zoekt samen met de cursist wat deze wil leren en hoe hij/zij dat het best kan doen. We laten ons leiden door openheid en creëren zo een inspirerende sfeer van vertrouwen en betrokkenheid. Mede dankzij die open en tolerante cultuur leren cursisten autonoom leren en volgt elk uniek individu een traject op maat.