Encora

Centrum voor Volwassenenonderwijs

Bijscholing Zorgkundigen

Over de opleiding

Zorgkundigen mogen bepaalde verpleegkundige handelingen uitvoeren mits het volgen van een bijkomend opleidingspakket. Vanuit onze opleiding zorgkundige willen we onze expertise graag delen met zorgkundigen en organisaties. 

Programma
Volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Infectiepreventie en specifieke voorzorgen
 • Anatomie van de relevante stelsels
 • Zorgen bij parameters en glycemiecontrole
 • Zorgen bij uitscheiding
 • Zorgen bij geneesmiddelen toediening
 • Zorgen bij zwachtelen
 • Vocht- en voedselinname
 • Beperkte geneesmiddelenleer
 • Professionele communicatie
 • Wat zegt de wet
 • Vaardigheidslessen
 • Praktijkevaluatie op de werkplaats

Daarnaast oefen je de aangeleerde handelingen in op de werkvloer. In overleg met je werkgever organiseren we de stage op je eigen werkplek.

Er zijn drie mogelijke trajecten om deze opleiding te volgen:

Laatste aanpassing van deze pagina: 23/11/2020