CVO Encora

stedelijk volwassenenonderwijs

Kinderbegeleider schoolgaande kinderen

Over de opleiding

Als kinderbegeleider schoolgaande kinderen werk je graag met kinderen tussen 3 en 12 jaar: met kleuters, lagere schoolkinderen en beginnende pubers. Je houdt van verzorgen, maar ook van ravotten. Je speelt graag mee, maar je durft ook leiding te nemen. Je bent daarnaast graag creatief bezig en je kan de kinderen hierin stimuleren met je eigen enthousiasme. Je bent bereid met alle kinderen én met hun ouders een klimaat van veiligheid, respect en vertrouwen op te bouwen. Ook wil je graag samenwerken in een team met collega's en leidinggevenden.

In de opleiding ontwikkel je de nodige pedagogische kwaliteiten om kinderen tussen 3 en 12 jaar te begeleiden en te stimuleren in de buitenschoolse kinderopvang.
Je verwerft competenties op vlak van:

  • dagelijkse begeleiding van kinderen
  • begeleiden van activiteiten, spel
  • verzorging van zieke kinderen, EHBO
  • samenwerken in team
  • omgaan ouders
  • begeleiding van kinderen met specifieke noden

Doorheen de stage word je gecoacht door een mentor op de werkvloer en door een coach vanuit de opleiding. Je kan een ruime waaier aan ervaringen opdoen, waar we tijdens de lessen mee aan de slag gaan en omgekeerd: ook tijdens de les krijg je een aanbod aan informatie waarmee je aan de slag kan tijdens je stage. (Wie jonger is dan 18 jaar kan pas starten met stage in het het schooljaar waarin je 18 wordt.)

Werk je reeds in de sector? Als je werkgever akkoord is, dan kan je je stage op je werk doen.

Wil je deze opleiding volgen maar spreek je nog onvoldoende Nederlands? Heb je nog geen module 2.4 Nederlands behaald? Schrijf je dan in voor het traject Nederlands (NT2) voor de sociale sector.

 

 

EVC Kinderbegeleider

Werk je als kinderbegeleider en heb je hiervoor geen kwalificatie? Heb je veel en relevante werkervaring als begeleider van schoolgaande kinderen? Dan is dit assessment misschien iets voor jou! Via proeven wordt getest welke competenties je al beheerst en kan je jouw werkervaring als kinderbegeleider laten erkennen.  

Hoe verloopt het EVC-assessment?

Twee assessoren observeren jou terwijl je aan het werk bent als kinderbegeleider. De observatie gaat door in de opvang waar je werkt. Als je niet aan het werk bent als kinderbegeleider, kan je een buitenschoolse opvang zoeken waar het assessment kan plaatsvinden. De tweede dag van het assessment leg je een aantal bijkomende proeven af in het centrum van Encora, Grotesteenweg 224, Berchem. 

Als je je wil voorbereiden op het assessment, dan kan je je inschrijven voor een begeleidingsmodule. Dit is een module waarin je via een leerpad en werkbundel een beeld krijgt van de 15 beroepscompetenties en een inschatting maakt of een assessment voor jou zinvol kan zijn.

Behaal ik een diploma of een certificaat?
Voor elke competentie uit het beroepsprofiel die jij beheerst, krijg je een competentiebewijs. Die bewijzen worden omgezet in vrijstellingen van modules in de opleiding ‘kinderbegeleider schoolgaande kinderen’. De vrijstellingen gelden in elk CVO dat de opleiding aanbiedt.
Als je bewezen hebt dat je alle competenties van de beroepskwalificatie beheerst, behaal je het 'bewijs van de beroepskwalificatie van Kinderbegeleider schoolgaande kinderen'. Daarmee kan je in de buitenschoolse opvang werken.

Aanmelden? 

Klik hier om je aan te melden voor een EVC-assessment. De trajectbegeleider zal met jou contact opnemen en bekijken of en wanneer een assessment mogelijk is. 

Heb je nog vragen? Neem contact op met karolien.andries@so.antwerpen.be

Laatste aanpassing van deze pagina: 28/11/2022

Gerelateerde opleidingen

Secretariaat

Heb je een vraag over je inschrijving? Neem contact op met het secretariaat.

Trajectbegeleiding

De trajectbegeleiding organiseert infosessies en intakegesprekken en helpt cursisten het juiste traject te volgen. Neem contact op met de trajectbegeleiding.