CVO Encora

stedelijk volwassenenonderwijs

NT2 - Grammaticamodule

Over de opleiding

Heb je NT2 - Richtgraad 2 afgerond, maar ben je nog onzeker over sommige delen van de grammatica? In de Grammaticamodule krijg je de kans om de basisprincipes van het Nederlands te herhalen. 

We bestuderen de thema’s die aan bod kwamen in de voorgaande modules. Je leert de theorie en je maakt oefeningen. Op elk thema gaan we ook dieper in, zodat je meteen inzichten krijgt die je helpen om RG3 en 4 te volgen. 

Je volgt hiervoor 1 keer per week les gedurende 12 weken. Er bestaan 2 modules. 

Grammatica 1

In deze module gaan we in op alles wat met werkwoorden te maken heeft: de vorm en het gebruik van de verschillende tijden, scheidbare werkwoorden, vaste preposities, de plaats van het werkwoord in de zin, … 

Grammatica 2

In deze module behandelen we veel verschillende thema’s, van spelling over lidwoorden, die/dit/deze/dat, de negatie, onbepaalde woorden, …  tot de plaats van al die woorden in de zin.

Deze twee modules hebben hetzelfde niveau. Het is dus niet belangrijk welke module je eerst volgt en je kan ook de twee modules samen volgen als je wil. In dat geval zal je 2 keer per week les hebben.

Bekijk hier onze flyer.

Laatste aanpassing van deze pagina: 23/01/2023

Gerelateerde opleidingen

Secretariaat

Heb je een vraag over je inschrijving? Neem contact op met het secretariaat.