Encora

Centrum voor Volwassenenonderwijs

NT2 - Open Klas Richtgraad 3 en 4

Over de opleiding

Wil je na je NT2-module 2.4 nog meer en nog beter Nederlands leren? Dat kan bij Encora, in richtgraad 3 en 4. In de Open klas richtgraad 3 en 4 kan je je attest B2 of C1 behalen. Die geven je toegang tot hogere studies in het Nederlands en zijn een belangrijke troef bij het zoeken naar werk. 

Open Klas

We bieden de modules van richtgraad 3 en 4 aan in een Open Klas. Je werkt op je eigen tempo en kiest zelf je opdrachten en je leerinhouden. Je werkt alleen of in groepjes. Je wordt door verschillende leerkrachten begeleid. Je kan deelnemen aan workshops over bijvoorbeeld uitspraak of grammatica.

Mondeling en schriftelijk

In richtgraad 3 en 4 kies je tussen een mondelinge module (spreken en luisteren) of een schriftelijke module (schrijven en lezen). Je kan ook gelijktijdig een mondelinge en een schriftelijke module volgen.

Afstandslessen

  • Mondelinge modules: je krijgt wekelijks de helft van je lessen op school, de andere helft volg je in afstandsonderwijs.
  • Schriftelijke modules: afstandsonderwijs is mogelijk. Je kiest zelf of je begeleid op school komt werken of zelfstandig thuis. Let op: evaluaties gebeuren in de klas. 

Standaard of intensief

  • In een intensieve module heb je 12 uur / 4 lesmomenten per week. Een intensieve module duurt 1 kwartaal (ongeveer 9 weken).
  • In een standaardmodule heb je 6 uur / 2 lesmomenten per week. Een standaardmodule duurt 1 semester.
Laatste aanpassing van deze pagina: 15/11/2021

Gerelateerde opleidingen

Secretariaat

Heb je een vraag over je inschrijving? Neem contact op met het secretariaat.