CVO Encora

stedelijk volwassenenonderwijs

Over de opleiding

Taal OpStap is een praktijkgerichte taalopleiding waarin je al doende en ook buiten de school je Nederlands oefent en ontwikkelt op niveau B2/C1. Aan de hand van uitstappen en activiteiten rond verschillende levensdomeinen (onderwijs, werken, wonen, cultuur en vrije tijd, eten en drinken, gezondheid) leer je Nederlands én leer je Antwerpen en de Belgische maatschappij beter kennen. Deze module kan een opstap zijn van B1 naar de hogere richtgraden of een praktijkgerichte aanvulling op de Open Klas richtgraad 3 en 4.

Je verkent samen met je medecursisten en ervaren leerkrachten NT2 de stad en oefent je kennis van het Nederlands in het dagelijkse leven.

We oefenen spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheden. Je verrijkt je woordenschat, je oefent je grammatica, je leert nieuwe mensen kennen, je verruimt je horizon …

Taal OpStap is een leuke, doe-gerichte manier om extra oefenkansen te krijgen en Nederlands te leren buiten de school. Bekijk hier de flyer.

Taal OpStap is een project van de Open Klas Richtgraad 3&4. 

Laatste aanpassing van deze pagina: 19/01/2023

Gerelateerde opleidingen

Andere opleidingen die je mogelijk kunnen interesseren: