Encora

Centrum voor Volwassenenonderwijs

Code geel, oranje, rood... wat betekenen die kleurcodes eigenlijk?

Eind vorig schooljaar werkte de overheid draaiboeken uit met kleurcodes: fase geel, fase oranje en fase rood. Voor elke fase gelden er andere beperkingen over het aantal toegelaten cursisten op een campus, het gebruik van de lokalen, veiligheid en hygiëne en nog veel meer.
kleurcodes onderwijs corona

Fase geel 
In september zijn we gestart in deze fase. De lessen mochten voor iedereen op de campus doorgaan, maar met de nodige veiligheidsmaatregelen zoals een circulatieplan en mondmaskers. Het secretariaat was in deze fase enkel open op afspraak. We bleven in fase geel tot aan de herfstvakantie.  

Fase oranje
Er werd aangekondigd dat we na de herfstvakantie zouden starten in fase oranje. Dit wil zeggen dat slechts de helft van het normale aantal cursisten (op weekbasis) aanwezig mag zijn, over alle opleidingen heen. Een andere regel is dat een klasgroep niet groter mag zijn dan 10 cursisten. Om voorrang te geven aan bijvoorbeeld praktijkvakken die niet of moeilijk in afstandsonderwijs gegeven kunnen worden, geven andere opleidingen meer afstandsonderwijs.  

Fase rood
Op de avond dat de herfstvakantie inging, kondigde de overheid een nieuwe lockdown aan en kregen de Centra voor Volwassenenonderwijs de opdracht om te schakelen naar fase rood. In deze fase mag er slechts een kwart van het normale aantal cursisten (op weekbasis) aanwezig zijn op de campus. Daarom hebben er heel wat opleidingen moeten overschakelen op 100% afstandsonderwijs. Inschrijven kan in fase rood enkel digitaal. 

 

Waarschijnlijk blijven we tot aan de kerstvakantie de regels van fase rood volgen. De overheid beslist pas later of we vanaf januari weer overschakelen naar fase oranje of fase geel.  

Op deze pagina van de overheid kan je meer lezen over het draaiboek en de betekenis van de kleurcodes voor het volwassenenonderwijs. 

donderdag 26 november 2020