Encora

Centrum voor Volwassenenonderwijs

VERNIEUWD: Bibliotheekmedewerker - informatiebemiddelaar

Onze bibliotheekopleiding krijgt vanaf september een vernieuwd programma om zo beter aan te sluiten bij de hedendaagse behoeften van bibliotheken en documentatiecentra.
Bibliotheekmedewerker scant boeken

Deze opleiding leidt je op tot bibliotheekmedewerker. Je zorgt er voor dat de collectie (gedrukt en digitaal) op een gebruiksvriendelijke manier toegankelijk is. Je werkt mee aan de catalogus, je zorgt mee voor een aantrekkelijke en duidelijke plaatsing van de materialen, je verzorgt mee de website en andere communicatiekanalen. Je peilt de informatiebehoefte van de klant en helpt hem bij het zoeken. Je maakt mensen enthousiast voor lezen. Bibliotheekmedewerkers vind je in openbare bibliotheken, schoolbibliotheken, documentatiecentra,…

Lees meer over de opleiding Bibliotheekmedewerker - informatiebemiddelaar.

vrijdag 11 mei 2018