Encora

Centrum voor Volwassenenonderwijs

Trajectbegeleider Bibliotheekmedewerker informatiebemiddelaar

Wil je informatie over de opleiding bibliotheekmedewerker informatiebemiddelaar? Wil je weten welke trajecten mogelijk zijn? Neem dan contact op met de trajectbegeleiding.

Wat?
Bij Encora vinden we het belangrijk dat onze cursisten zich maximaal kunnen ontplooien. We geloven in de groeikansen van elke cursist en streven samen naar optimale leerwinst. Om dit te bereiken, ondersteunen we jou op maat tijdens je leertraject.

Wat kan dit inhouden?

  • leertrajectbegeleiding: we geven je informatie over onze opleiding, organiseren infosessies en intakegesprekken om je naar het juiste traject te leiden. we ondersteunen je bij het opstellen van je leertraject op maat en volgen je vorderingen op tijdens de opleiding.
  • Leerzorg: Je leerkracht is je eerste aanspreekpunt bij vragen over je leerproces. We bieden hulp en ondersteuning om jou het leren te vergemakkelijken. Ook je thuissituatie (gezin), werk of je opleiding kan zorgen voor stress en moeilijkheden die je leerproces beïnvloeden. Bij problemen bieden we een luisterend oor en zoeken we samen naar een oplossing.

Doel:
Trajectbegeleiding heeft als doel je te begeleiden om in optimale omstandigheden en met een aangepast leertraject de opleiding te doorlopen. Samen met de trajectbegeleider stippel je een traject uit dat op dat moment voor jou het beste is. Dat traject wordt indien nodig bijgestuurd.

Voor wie?
Start je of volg je een opleiding bibliotheekmedewerker informatiebemiddelaar bij Encora, dan kan je terecht bij onze trajectbegeleiders. Afhankelijk van je vragen, zal je een meer of minder intensieve begeleiding nodig hebben.

Bij wie?
Trajectbegeleider bibliotheekmedewerker informatiebemiddelaar: Danny Van doosselaere danny.vandoosselaere@so.antwerpen.be
Leerzorgbegeleider: Elfrede Reynders elfrede.reynders@so.antwerpen.be