Encora

Centrum voor Volwassenenonderwijs

Trajectbegeleiding Aanvullende Algemene Vorming

Trajectbegeleiders Nele, Tine en MaïthéBij Encora vinden we het belangrijk dat onze cursisten zich maximaal kunnen ontplooien. We geloven in de groeikansen van elke cursist en streven samen naar optimale leerwinst. Om dit te bereiken, begeleiden we elke cursist door trajectbegeleiding aan te bieden. Trajectbegeleiding is ondersteuning op maat tijdens je leertraject.

Elke cursist is uniek en heeft andere noden. Afhankelijk van deze noden bieden we begeleiding met betrekking tot:

  • Leertrajectbegeleiding: we ondersteunen je bij het opstellen van je leertraject op maat en volgen je vorderingen op. We houden hierbij ook rekening met je vooropleiding en bekijken alle mogelijke vrijstellingen.
  • Leerzorg:
    • naast de trajectbegeleider speelt ook de leerkracht een belangrijke rol. Als mentor is je leerkracht het eerste aanspreekpunt bij vragen over je leerproces.
    • we bieden ondersteunende maatregelen die je kunnen helpen om het leren te vergemakkelijken. Als je bijvoorbeeld kampt met leerstoornissen, ziekte, handicap of andere problemen, bekijken we samen hoe we je traject vlotter kunnen laten verlopen.
  • Sociale context: ook je thuissituatie (gezin), werk of je (beroeps)opleiding kan zorgen voor stress en moeilijkheden die je leerproces beïnvloeden. Bij problemen zoeken we samen naar een oplossing.
  • Emotionele belasting: wordt het je allemaal te veel, dan kan je bij de trajectbegeleiding terecht voor een luisterend oor. Indien nodig, gaan we samen met jou op zoek naar aangepaste externe hulp.

Doel:
Trajectbegeleiding heeft als doel je te begeleiden om in optimale omstandigheden en met een aangepast leertraject de opleiding te doorlopen. Samen met de trajectbegeleider stippel je een traject uit dat op dat moment voor jou het beste is. Dat traject wordt elke semester met jou herbekeken en indien nodig bijgestuurd.

Voor wie?
- Voor elke cursist die de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV) volgt bij Encora.
- Voor sommige cursisten zal de begeleiding beperkt blijven, anderen zullen een intensievere begeleiding nodig hebben.

Hoe?
Op afspraak: na het volgen van de verplichte infosessie krijgt elke toekomstige cursist een afspraak voor een intakegesprek met de trajectbegeleider.

Lees meer over de infosessies bij 'inschrijven' op https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/opleiding/aanvullende-algemene-vorming