Encora

Centrum voor Volwassenenonderwijs

Vakantieregeling

Vakantieregeling 2020-2021

Herfstvakantie: van maandag 2 tot en met zondag 8 november 2020
Wapenstilstand: woensdag 11 november 2020

Kerstvakantie: maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021
Krokusvakantie: maandag 15 tot en met zondag 21 februari 2021
Paasvakantie: maandag 5 tot en met zondag 18 april 2021
Dag van de arbeid: zaterdag 1 mei 2021
Hemelvaart: donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021
Pinkstermaandag: maandag 24 mei 2021

Zomervakantie: donderdag 1 juli tot en met dinsdag 31 augustus* 2021

* Lessen NT2 kunnen ook doorgaan tijdens (zomer)vakantieperiodes (in afwijking op de reglementaire vakantieregeling).

Om het effectieve aantal onderwijsdagen te bereiken zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 17 april 1991 worden voor sommige cursussen eventueel inhaallessen voorzien. Deze inhaallesdagen worden door de directie meegedeeld.