Encora

Centrum voor Volwassenenonderwijs

Vakantieregeling

Vakantieregeling 2019-2020

Herfstvakantie: van maandag 28 oktober tot en met zondag 3 november 2019
Wapenstilstand: maandag 11 november 2019
Pedagogische studiedag: 15 november 2019

Kerstvakantie: maandag 23 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020
Krokusvakantie: maandag 24 februari tot en met zondag 1 maart 2020
Paasvakantie: maandag 6 tot en met zondag 19 april 2020
Dag van de arbeid: vrijdag 1 mei 2020
Hemelvaart: donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020
Pinkstermaandag: maandag 1 juni 2020

Zomervakantie: woensdag 1 juli tot en met maandag 1 september* 2020

* Lessen NT2 kunnen ook doorgaan tijdens (zomer)vakantieperiodes (in afwijking op de reglementaire vakantieregeling).

Om het effectieve aantal onderwijsdagen te bereiken zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 17 april 1991 worden voor sommige cursussen eventueel inhaallessen voorzien. Deze inhaallesdagen worden door de directie meegedeeld.