Encora

Centrum voor Volwassenenonderwijs

Vakantieregeling

Vakantieregeling 2021-2022

Herfstvakantie: van maandag 1 tot en met zondag 7 november 2021
Wapenstilstand: donderdag 11 november 2021

Kerstvakantie: maandag 27 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022
Krokusvakantie: maandag 28 februari tot en met zondag 6 maart 2022
Paasvakantie: maandag 4 tot en met (paas)maandag 18 april 2022
Dag van de arbeid: (zondag) 1 mei 2022
Hemelvaart: donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022
Pinkstermaandag: maandag 6 juni 2022

Zomervakantie: vrijdag 1 juli tot en met woensdag 31 augustus* 2022

* Lessen NT2 kunnen ook doorgaan tijdens (zomer)vakantieperiodes (in afwijking op de reglementaire vakantieregeling).

Om het effectieve aantal onderwijsdagen te bereiken zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 17 april 1991 worden voor sommige cursussen eventueel inhaallessen voorzien. Deze inhaallesdagen worden door de directie meegedeeld.